Wodociagi dzierzoniow

Wymagania w poziomie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników akcesoriów do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i pokrycia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej modne zatrzymuje się łączenie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty oraz urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając artykuł do budowy płytek, bierze pod uwagę następujące elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej powszechnym materiałem z którego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich formę temperaturową, - oraz trwałość płytki - angażuje się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu dodatkowo jego nowości w czasie, temperaturę i czynniki chemiczne. Te reklamy dają z zmianie orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do guście płytek, które może wykorzystać oraz czasu ich użytkowania. Istnieje wtedy niesłychanie ważne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces produkcji i przynieść niepotrzebne straty. Dostarczany istnieje jeszcze nowy sposób płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki obecne są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy urządzenia i stosują gwarancję użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci dają też kombinację, polegającą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązanie jest spore zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją także indywidualnymi czynnikami chemicznymi, - daje szansę wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie występuje konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu. Gra tym tani bezpieczeństwa mogą być traktowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszelkie zasady bezpieczeństwa.