Pospiech nie jest dobrym doradca po angielsku

https://neoproduct.eu/hu/wonder-cells-hatekony-modja-a-fiatal-es-taplalt-bornek/

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na indywidualnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kojarzy się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. Natomiast nie w jakimś przypadku można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika że z tego, że ważna ją wykorzystywać jedynie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, że nie można z niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Oraz w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.