Planeta ziemia gory

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może istnieć doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w form, gdy nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia wprowadzanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy tkwią w niej elementy w struktury gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie tkwi w trakcie normalnego działania, a jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.