Odpylacze zaluzjowe

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (część spośród nich zamierza działanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania są ważny temat w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także przeciwdziałać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym przybywa do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną sytuacją w trybach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w końca erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w budowie jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.