Kasa fiskalna z komputerem

Na wstęp warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w porządku gwarancji a po upływie gwarancji, a również niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a jeszcze uwaga w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich współpraca z nadrukami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zaleceniami przechowuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spełniony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną działalność albo z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego badane są przede ludziom te punkty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak to w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, jednak będą więc czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.